OCHRONA DANYCH

Informacje na temat ochrony danych
(wersja 1.0; stan na 1.10.2018)

SPIS TREŚCI

 1. Informacje ogólne
 2. Nazwa i dane kontaktowe administratora danych oraz zakładowego inspektora ochrony danych
 3. Cele przetwarzania danych, podstawy prawne i uzasadnione interesy spółki Ultimate Skin Aesthetics GmbH lub strony trzeciej oraz kategorie odbiorców
  1. Wywoływanie naszej strony internetowej lub aplikacji
  2. Strona internetowa i jej optymalizacja
 4. Przekazywanie odbiorcom spoza UE
 5. Integracja treści stron trzecich
 6. Prawa użytkownika
 7. Zmiany niniejszej Polityki Prywatności
 1. INFORMACJE OGÓLNE

  Poniższe wskazówki dotyczące ochrony danych osobowych informują o rodzaju i zakresie przetwarzania tzw. danych osobowych przez firmę Ultimate Skin Aesthetics GmbH. Dane osobowe to informacje, które są lub mogą być bezpośrednio lub pośrednio przypisane do Państwa osoby. Po wejściu na stronę internetową/aplikację Ultimate Skin Aesthetics GmbH pomiędzy Państwa urządzeniem końcowym a naszym serwerem wymieniane są różne informacje. Może to również dotyczyć danych osobowych. Zebrane w ten sposób informacje są wykorzystywane między innymi do optymalizacji naszej strony internetowej. Nasza strona internetowa i usługi nie są przeznaczone dla dzieci poniżej 16. roku życia. Zgodnie z wymogami RODO przysługują Państwu różne prawa, których mogą Państwo dochodzić wobec nas. Należy tu między innymi, prawo do sprzeciwienia się wybranemu sposobowi przetwarzania danych, w szczególności przetwarzaniu danych w celach reklamowych. Możliwość sprzeciwu jest podkreślona typograficznie. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących naszych informacji na temat ochrony danych osobowych prosimy o kontakt z nami w każdej chwili, korzystając z przedstawionych niżej danych kontaktowych osoby odpowiedzialnej

 2. NAZWA I DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA DANYCH

  Niniejsze informacje dotyczące ochrony danych odnoszą się do przetwarzania danych przez firmę Ultimate Skin Aesthetics GmbH, Luise-Rainer-Straße 7-11, 40235 Düsseldorf; dyrektorzy zarządzający: Susanne Cornelius, Dr. Christian Korte („administrator”), oraz do następujących stron internetowych i aplikacji: www.dr-schmiedeberg.de.

 3. CELE PRZETWARZANIA DANYCH, PODSTAWY PRAWNE I UZASADNIONE INTERESY SPÓŁKI ULTIMATE SKIN AESTHETICS GMBH LUB STRONY TRZECIEJ ORAZ KATEGORIE ODBIORCÓW

  1. Wywoływanie naszej strony internetowej aplikacji
   Po wywołaniu naszej strony internetowej/aplikacji przeglądarka używana na Państwa urządzeniu końcowym automatycznie wysyła informacje na serwer naszej strony internetowej/aplikacji i tymczasowo zapisuje je w tzw. pliku dziennika. Nie mamy na to wpływu. Poniższe informacje będą zbierane bez Państwa udziału i przechowywane aż do automatycznego usunięcia:

   • adres IP urządzenia wysyłającego zapytanie z dostępem do Internetu,
   • data i godzina dostępu,
   • nazwa i adres URL pobranego pliku,
   • strona internetowa/aplikacja, z której uzyskano dostęp (adres URL odsyłacza),
   • używana przeglądarka

   Podstawę prawną przetwarzania adresu IP stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Nasz uzasadniony interes wynika z celów zbierania danych wymienionych poniżej. W tym miejscu chcielibyśmy zwrócić uwagę, że z zebranych danych nie jesteśmy w stanie wyciągnąć żadnych bezpośrednich wniosków dotyczących Państwa tożsamości ani też nie próbujemy tego zrobić.

   Adres IP Państwa urządzenia końcowego i inne dane wymienione powyżej są przez nas wykorzystywane do następujących celów:

   •  Zapewnienie sprawnego nawiązania połączenia,
   • zapewnienie wygodnego korzystania z naszej strony internetowej/aplikacji,
   • analiza bezpieczeństwa i stabilności systemu.

   Dane są przechowywane przez okres 10 dni, a następnie adres IP jest automatycznie usuwany. Dane w plikach dziennika są przechowywane oddzielnie od innych danych dotyczących Państwa osoby.

   Ponadto dla naszej strony internetowej/aplikacji używamy tzw. plików cookie i narzędzi do śledzenia. Dokładne procedury i sposób wykorzystania danych w tym celu zostały wyjaśnione bardziej szczegółowo poniżej w punkcie 3.2.

  2. Strona internetowa i jej optymalizacja

   1. Pliki Cookie i technologie podobne do plików Cookie – Informacje ogólne
    Na naszej stronie internetowej stosujemy tzw. cookie. Cookie to małe pliki, które są automatycznie tworzone przez przeglądarkę i zapisywane na Państwa urządzeniu końcowym (laptop, tablet, smartfon itp.) podczas wchodzenia na naszą stronę internetową. Pliki cookie nie powodują żadnych uszkodzeń urządzenia końcowego, nie zawierają wirusów, trojanów ani innego złośliwego oprogramowania. W pliku cookie przechowywane są informacje, co w każdym przypadku ma związek z używanym urządzeniem końcowym. Nie oznacza to jednak, że w ten sposób zdobędziemy bezpośrednio wiedzę na temat Państwa tożsamości. Używanie plików cookie służy do zaprojektowania naszej oferty w taki sposób, aby korzystanie z niej było przyjemniejsze dla użytkownika. Na przykład, używamy tzw. plików cookie sesyjnych, aby rozpoznać, że odwiedzili już Państwo poszczególne strony na naszej witrynie internetowej. Zostaną one automatycznie usunięte po opuszczeniu naszej strony. Ponadto stosujemy również tymczasowe pliki cookie w celu zapewnienia przyjazności dla użytkownika. Pliki te są przechowywane na Państwa urządzeniu końcowym przez określony czas. Jeśli ponownie odwiedzą Państwo naszą stronę, aby skorzystać z naszych usług, automatycznie zostanie rozpoznane, że byli już Państwo u nas oraz jakie dane wejściowe i ustawienia zostały wprowadzone, aby nie było potrzeby ich ponownie wprowadzać. Z drugiej strony stosujemy pliki cookie w celu statystycznego rejestrowania korzystania z naszej strony internetowej i jej analizy w celu optymalizacji naszej oferty dla Państwa, jak również w celu wyświetlania informacji specjalnie dostosowanych do Państwa potrzeb. Te pliki cookie umożliwiają nam automatyczne rozpoznanie w przypadku wizyty na naszej stronie, że użytkownik już wcześniej tu był. Te pliki cookie są automatycznie usuwane po upływie określonego czasu. Większość przeglądarek automatycznie akceptuje pliki cookie. Można jednak skonfigurować swoją przeglądarkę tak, aby żadne pliki cookie nie były przechowywane na Państwa komputerze lub aby komunikat pojawiał się zawsze przed utworzeniem nowego pliku cookie. Całkowite wyłączenie jednak plików cookie może uniemożliwić korzystanie z wszystkich funkcji naszej strony internetowej. Czas przechowywania plików cookie zależy od ich przeznaczenia i nie jest taki sam dla wszystkich. Ponadto niektóre z usług zawartych na tej stronie internetowej wykorzystują tzw. znaczniki pikselowe (znane również jako web beacons ): Są to małe, zazwyczaj niewidoczne elementy graficzne, które są zintegrowane ze stronami internetowymi i innymi usługami w celu przeprowadzenia analiz statystycznych. Jeżeli w ramach korzystania z plików cookie i technologii podobnych do plików cookie w celu udostępnienia tej strony internetowej firma Ultimate Skin Aesthetics GmbH przetwarza dane osobowe, odbywa się to na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Naszym uzasadnionym interesem jest możliwość zaoferowania naszej strony internetowej – odpowiednio do potrzeb i bezpiecznie.
   2. Google Analytics do analizy stron internetowych (z funkcją anonimizacji)
    Do celów projektowania dostosowanego do potrzeb i ciągłej optymalizacji naszych stron, korzystamy z Google Analytics, usługi analizy stron internetowych Google Inc. „Google”) w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f RODO. W tym kontekście tworzone są pseudonimizowane profile użytkowników i stosowane są pliki cookie. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z tej strony internetowej, takie jak

    • typ / wersja przeglądarki,
    • używany system operacyjny,
    • adres URL odsyłacza (poprzednio odwiedzana strona),
    • nazwa hosta komputera, z którego uzyskano dostęp (adres IP),
    • godzina żądania serwera,

    są przesyłane do serwera Google w USA i tam przechowywane. Informacje te są wykorzystywane do analizy korzystania ze strony internetowej, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej i Internetu do celów badania rynku, a także do dostosowania tych stron internetowych odpowiednio do potrzeb. Informacje te mogą być również przekazywane osobom trzecim, jeśli jest to wymagane przez prawo lub jeśli osoby trzecie przetwarzają te dane na zlecenie. W żadnym wypadku Państwa adres IP nie będzie łączony z innymi danymi Google. Adresy IP są anonimizowane, co uniemożliwia ich przyporządkowanie (tzw. maskowanie IP).

    Użytkownik może sprzeciwić się używaniu plików cookie, konfigurując przeglądarkę internetową w taki sposób, aby pliki cookie nie były ogólnie zapisywane lub klikając tutaj.

    Alternatywnie można użyć dodatku do przeglądarki, który można pobrać i zainstalować tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

    Instalacja dodatku do przeglądarki stanowi sprzeciwienie się. Jeśli urządzenie zostanie w późniejszym czasie usunięte, sformatowane lub ponownie zainstalowane, należy ponownie zainstalować dodatek do przeglądarki.

    Aby uzyskać więcej informacji i zapoznać się z aktualną polityką prywatności Google, należy odwiedzić stronę https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/http://www.google.com/analytics/terms/de.html .Szczegółowe informacje na temat Google Analytics znajdują się pod tym linkiem: https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.

    Skonfigurowaliśmy Google Analytics w taki sposób, że dane, na których opierają się raporty, są usuwane najpóźniej po 36 miesiącach.

 4. ODBIORCY SPOZA UE

  Z wyjątkiem operacji przetwarzania danych opisanych w punkcie 3.2. nie przekazujemy Państwa danych odbiorcom mającym siedzibę poza Unią Europejską lub Europejskim Obszarem Gospodarczym. Przetwarzanie, o którym mowa w punkcie 3.2. powoduje, że dane są przekazywane na serwery pracujących na nasze zlecenie dostawców technologii śledzenia lub ukierunkowania. Serwery te mogą być zlokalizowane w USA. Przekazywanie danych odbywa się zgodnie z zasadami tzw. porozumienia Privacy Shield oraz na podstawie tzw. standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej.

 5. INTEGRACJA TREŚCI STRON TRZECICH

  W niektórych miejscach na naszej stronie internetowej włączono treści stron trzecich. Chodzi tu na przykład o filmy, mapy, zdjęcia lub czcionki. W związku z integracją tych treści z technicznego punktu widzenia wymagane jest, aby podać Państwa adres IP oferującej usługi stronie trzeciej, aby ta mogła wyświetlać Państwu treści. Nie przechowuje się Państwa adresu IP w celu integracji obcych treści. Strony trzecie mogą ewentualnie śledzić Państwa zachowanie w sieci dzięki adresowi IP, wykorzystaniu plików cookie i innym technologiom (np. znacznikom pikselowym, tzn. niewidzialnym grafikom), a przy tym przetwarzać oprócz Państwa adresu IP inne informacje techniczne (między innymi zawarte są tam typ i wersja przeglądarki, używany system operacyjny, przeglądane przez Państwa wcześniej strony, nazwa hostingowa wykorzystywanego urządzenia oraz godzina, jak i dane dotyczące korzystania z naszej oferty internetowej).Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f ustawy RODO. Mamy uzasadniony interes w integracji stron trzecich związany z optymalizacją naszej strony internetowej i ulepszaniem kierowanej do Państwa naszej oferty.Dokładny opis oferenta integrowanych przez nas stron trzecich i sposób w jaki przetwarzamy przy tym Państwa dane znajduje się pod każdym opisem zintegrowanej treści.• YouTube (Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA).Polityka prywatności: https://policies.google.com/privacy Rezygnacja możliwa jest za pośrednictwem adresu: https://adssettings.google.com/authenticated

 6. PRAWA UŻYTKOWNIKA

   1. Informacje ogólne
    Oprócz prawa do odwołania udzielonej nam zgody przysługują Państwu następujące dalsze prawa, o ile spełnione są odpowiednie wymogi prawne:

    • Prawo do informacji na temat przechowywanych przez nas Państwa danych osobowych zgodnie z art. 15 RODO; w szczególności mogą Państwo uzyskać informacje na temat celów przetwarzania, kategorii danych osobowych, kategorii odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, planowanego okresu przechowywania, pochodzenia Państwa danych, jeżeli nie zostały one zebrane bezpośrednio od Państwa,
    • Prawo do sprostowania nieprawidłowych danych lub uzupełnienia prawidłowych danych zgodnie z art. 16 RODO,
    • Prawo do usunięcia przechowywanych przez nas danych zgodnie z art. 17 RODO, o ile nie są przestrzegane żadne ustawowe lub umowne okresy przechowywania lub inne prawne zobowiązania lub prawa do dalszego przechowywania danych,
    • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych zgodnie z art. 18 RODO, o ile nie jest podważana przez Państwa poprawność danych, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale odmawiają Państwo usunięcia danych; administrator nie potrzebuje już tych danych, ale Państwo potrzebują ich do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych lub złożyli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 RODO,
    • Prawo do przeniesienia danych zgodnie z art. 20 RODO, tzn. prawo do tego, aby wybrane przechowywane przez nas Państwa dane zostały przekazane w powszechnym, nadającym się do odczytu maszynowego formacie lub do żądania przekazania ich innej osobie odpowiedzialnej
    • Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego. Z reguły można skontaktować się z organem nadzorczym w miejscu zwykłego pobytu lub pracy lub w siedzibie naszej firmy.
   2. Prawo sprzeciwu Zgodnie z warunkami art. 21 ust. 1 RODO można sprzeciwić się przetwarzaniu danych z przyczyn wynikających ze szczególnej sytuacji osoby, której dane dotyczą.
    Powyższe ogólne prawo sprzeciwu ma zastosowanie do wszystkich celów przetwarzania opisanych w niniejszej Polityce Prywatności, które realizowane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. W przeciwieństwie do specjalnego prawa do sprzeciwu skierowanego na przetwarzanie danych do celów reklamowych RODO wymaga od nas realizacji takiego ogólnego sprzeciwu tylko wtedy, gdy podadzą nam Państwo powody o nadrzędnym znaczeniu (np. możliwe zagrożenie życia lub zdrowia). Ponadto istnieje możliwość skontaktowania się z organem nadzorczym właściwym dla Ultimate Skin Aesthetics GmbH lub pod adresem info@ultimateskinaesthetics.com.
 7. ZMIANY NINIEJSZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI

  Jeżeli wprowadzamy nowe produkty lub usługi, zmieniamy procedury internetowe lub jeżeli Internet i technologia bezpieczeństwa EDP rozwijają się dalej, należy zaktualizować Politykę Prywatności. W związku z tym zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia Polityki Prywatności w zależności od potrzeb. Zmiany zostaną opublikowane w tym miejscu. W związku z tym powinni Państwo regularnie odwiedzać tę stronę internetową w celu uzyskania informacji na temat aktualnego stanu Polityki Prywatności.